"Το πρόγραμμα δοκιμαστικών της AFA μου πρόσφερε μόνο θετικά για την εξέλιξη μου. Κέρδισα εμπειρίες, φίλους και έμαθα ξένες γλώσσες…" Βασίλης Βιργιώτης/20 ετών (Ελλάδα)
"Honnêtement, je considère qu'il a une mentalité plus forte, grâce à ce projet, il a acquis plus de connaissances ...." - Video Sophia Achoui - Sami Bouchareb´s Mother
"AFA has greats programs with to many success stories in the last years" - Video Abdelrahman / 19 Years old (Egypt)
Captura"AFA me ha ayudado mucho como jugador y como persona" - Video Camilo / 20 años ( Colombia )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>